Næring og sysselsetting

I Time kommune er det eit mangfaldig og variert næringsliv med over 1 600 bedrifter. Kommunen er også ein stor landbrukskommune, med bønder som investerer og satsar på framtida. Med utgangspunkt i landbruket er det utvikla industri med høg kompetanse på fleire felt. Flest sysselsette finn me innan industrinæringa og verksemder som driv med varehandel, hotell og restaurant.

Med Bryne som bysentrum på Jæren har me stort fokus på servicenæringar og kulturbaserte næringar. Jærsk pågangsmot og arbeidsvilje saman med evna til å sjå framover, har lagt grunnlaget for næringsutviklinga i Time. Etablering av konseptet "Matfatet Jæren" og nasjonalt Garborgsenter er gode eksempel på korleis me ønskjer å bidra til ei spennande utvikling av Jæren.

Ein regional samarbeidspartnar

Kommunane i Stavanger-regionen har lange og veletablerte samarbeidstradisjonar. Dette gjer Time til ein naturleg del av ein samordna og livskraftig næringsregion. Regionalt har me ein felles bu og arbeidsmarknad som vert utvikla og ivaretatt gjennom regionale planar innan mange felt.

Næringsarbeid i Time kommune

Kommunen ønskjer å vera ein positiv bidragsytar til auka sysselsetting og busetting. For å realisere desse tankane har me etablert ei eigen stilling som skal arbeida med næringsutvikling.

Næringssjefstillinga er plassert i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og næringslivet. Ta derfor kontakt på e-post  dersom du:

  • Har problemstillingar du har støtt på i forhold til kommunen, som du ønskjer å drøfteNæringssjef Reidar Hebnes - Klikk for stort bileteNæringssjef Reidar Hebnes Ingeborg Skrudland
  • Ikkje veit kven du skal kontakta i samband med bedrifts-, eigedoms- og næringsutvikling
  • Har nyttige innspel og tips om næringsutviklinga i Time og regionen.

    Her kan du lesa om Time kommune sin  

  • regionale analyse  (PDF, 927 kB)og
     

  •  næringsstrategien vår. (PDF, 549 kB)

 

 

Næring i Time (foldar)

Jæren produktutvikling

Skape.no etablerersenteret for Rogaland

Nyhende frå Stavangerregionen

Byutviklingsprosjektet

Få hjelp til å søkja om tilskot

Arealguiden - eit verktøy for å søkja og finna informasjon om ledige nærings- og tomteareal i regionen

The energetic region: Stavanger

Innlegg frå Eksport frå Jæren

Bli med å utforme framtidesn reiseliv på Jæren 23. november. Her er invitasjonen. (PDF, 345 kB)
 

                        Meld deg på her.

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Reidar Hebnes. Sist endra 19.10.2018
Fann du det du leita etter?