Tilrettelagde kultur- og fritidsaktivitetar

Her finn du oversikt over tilrettelagde kultur- og fritidstilbod i Time kommune og omegn.

 

Aktivitetstilbod hausten 2018

I denne oversikten er det sett inn symbol på kva målgruppe dei ulike aktivitetane hovudsakleg er retta mot. Merk at nokre tilbod rettar seg mot fleire grupper.Teiknforklaring:
* = for personar med utviklingshemming
@ = personar med nedsett funksjonsevne
# = psykisk helse
 

Humla fritidsklubb *
Tid: Måndagar i partalsveker kl. 18 –20.30 (partalsveker)
Oppstart måndag 20. august.
Stad: Sivdamsenteret, Bryne
Open fritidsklubb for vaksne over 16 år
Kontakt: Ingve Lende mob. 41220526


Unikt teater *
Tid: Måndagar kl. 18 - 20 (oddetalsveker)
Stad: Klepp ungdomsskule
Gruppe som driv med dans, musikk og drama. For tida fullt. Ta kontakt for å stå venteliste.
Kontakt og påmelding: Ingve Lende mob. 41220526.


Bowling *
Tid: Fredagar kl. 18.30 (datoar ikkje bestemt endå)
Onsdagar kl. 18.30 (22/8, 19/9, 17/10, 14/11 og 12/12.
Stad: Stadion bowling Bryne
Bowlinggruppe for unge frå og med 16 år. 79 kr kvelden for to omgangar. Evt. mat og reise kjem i tillegg.
Kontakt og påmelding:
Ingve Lende, mob. 41220526.


Bankers *
Tid: Måndagar kl. 16.45 – 18.00
Stad: Bryne skule
Band/musikkgruppe for vaksne. Les meir om tilbodet på nettsida til Time kulturskule.
Kontakt og påmelding: Astrid Fjeld, Time kulturskule, mob. 48293505.


Regnbuen *
Tid: Onsdag ettermiddag
Stad: Bryne skule
Musisk gruppe for barn frå 3. trinn og oppover. Les meir om tilbodet på nettsida til Time kulturskule.
Kontakt og påmelding: Time kulturskule v/Astrid Fjeld mob. 48293505


Golf Grønn Glede @ * #
Tysdagar og torsdagar kl. 12 – 15 (vaksne)
Torsdagar kl. 17 – 18 (barn/ungdom)
Stad: Jæren golfklubb, Grødem
Les meir om tilbodet på nettsida til Jæren golfklubb.
Kontakt: Jæren golfklubb v/Karl Gundersen mob. 90091993


Bading for alle * @ #
Tid: Torsdagar kl. 18.00 - 19.30
Stad: Sivdambassenget, Bryne
Bukarar av bading for alle tilbodet må melda seg på i forkant. Bruk påmeldingsskjema.
Kontakt og påmelding:
Ingve Lende, mob. 41220526


Handball * @
Tid: Onsdagar kl. 18.30
Stad: Brynehallen
Ope tilbod for alle, bare møt opp.
Kontakt: Bryne håndball v/Merete Bjerkevoll mob. 91184845


Sundagstreff *
Tid: Sundagar kl. 18.00, 9/9, 4/11 og 2/12. Hausttakkefest i St. Petri kirke 2. oktober (krev påmelding)
Stad: Peisestova, Bryne kyrkje
Song, ringleik, drøs, mat og gudsteneste. Les meir om tilbodet på nettsida til Bryne kyrkje.
Kontakt:  Bryne kyrkje, tel. 51770377.


Onsdagskafe *
Tid: 19.00 - 20.30, siste onsdag i partallsveker kvar månad
Stad: Zion, Bryne
Kontakt: Zion Bryne v/Ingrid Tøtlandsmoen mob. 90894093


Svendsenhuset #
Aktivitetar for menneske med psykiske vanskar. Gruppetilbod på kveldstid. Les meir om tilbodet på Svendsenhuset her.


Tilbod i andre kommunar

Kulturkafé *
Tid: Kvar torsdag og ein måndag i månaden kl. 18.30 – 20.30
Stad: Hå kulturtorg, Nærbø
Kafé for vaksne med kulturinnslag og matsal.
Kontakt: Per Henry Runde, Hå kommune, phr@ha.kommune.no / tel. 51793530


Kafé Biå *
Tid: Måndagar i partalsveker kl. 18 – 20. Oppstart 3. september.
Stad: Ganddal bydelshus
Sosiale kafekveldar for menneske med utviklingshemming over 18 år. Les meir om tilbodet på nettsida til Sandnes kommune.
Kontakt: Teaterverkstedet Gandal mob. 99328321


Mandagsklubben *
Tid: Måndagar i oddetalsveker kl. 18 – 20
Stad: Langgata 54, Sandnes
Bingo, dans, spel og open kafé. Frå 14 år. Les meir om tilbodet på nettsida til Sandnes kommune.
Kontakt: Inger Nevland, Sandnes kommune, tlf 51 33 75 54/ 975 14 227


Røde Kors-klubben *
Tid: Onsdagar i oddetalsveker kl. 18.30 – 20.30
Stad: Roald Amundsensgt. 20, Sandnes
Tilbod til vaksne over 16 år. Les meir om tilbodet på nettsida til Sandnes kommune
Kontakt: Marianne Seim Haaland, 40853927


Folkedans * @
Tid: Torsdag kl.18.00 – 19.30
Stad: Fredheimloftet, Klepp
Kontakt: Else Håvik, Klepp kommune, else.havik@klepp.kommune.no, tel. 51429867


Kjelkehockey * @
Tid: Sundag kl. 18.00
Stad: Ishallen i Nye Loen, Nærbø
Møt tidleg for klargjering. Utstyr kan lånast/leigast. Passar også for rullestol.
Kontakt: Nærbø IL, post@narboil.no, tel. 51791150


Fotball *
Tid: Tysdag 18.30 – 20.00
Stad: Hana, Øygard kunstgrasbane
Les meir om tilbodet på nnettsida til Hana IL
Kontakt: Hana IL, Tone Stene Fredsvik, mob. 93634489, tone.fredsvik@lyse.net


Handball * @
Tid: Fredag kl. 16.30 – 17.30
Stad: Klepphallen
Les meir om tilbodet på nettsida til Klepp IL
Kontakt: Astri Voll, Klepp IL, mob. 91554746, astri.voll@gmail.com

 

 

logo.png - Klikk for stort bilete

KLART DET GÅR!

Klart det går! er eit prosjekt i Stavanger Turistforening med mål om å tilretteleggja for at menneske med ulik nedsett funksjonsevne kan delta i friluftslivet. Turistforeninga tilbyr ei rekkje tilrettelagde turar, hytter og ruter. Sjå www.stf.no/tilpasset-aktivitet for meir informasjon.Sjekk også Facebook-sida til prosjektet for oversikt over turar og aktivitetar.


Friluftsliv for alle på Gramstad * @
Tid: Annankvar tysdag kl. 18 – 20
Stad: Gramstad gård, Sandnes
Tilrettelagte friluftsaktivitetar som tur, natursti, matlaging på bål, kanopadling og orientering. For vaksne. Ingen påmelding, gratis deltaking.
Kontakt: Helen Adamson, Stavanger turistforening, 51840219


Torsdagstur for ungdom med nedsett funksjonsevne * @
Tid: Ein torsdag i månaden. Sjekk www.stf.no/tilpasset-aktivitet for dato og tidspunkt.
Stad: Varierer
Kjekke og sosiale turar saman med andre ungdommar som vil ut på tur. Gratis.
Kontakt: Stavanger turistforening, 51840212, jane@stf.no


Lågtempotur * @
Tid: Første laurdag i månaden. Sjekk www.stf.no/tilpasset-aktivitet for stad og tidspunkt.
Turane passar for vaksne over 20 år og er tilrettelagt for dei som treng å gå litt saktare og/eller har behov for følgjeperson. Arrangør er Stavanger turistforening i samarbeid med Norges blindeforbund.
Kontakt: Stavanger turistforening, 51840212, jane@stf.no

 

Teiknforklaring:
* = for personar med utviklingshemming
@ = personar med nedsett funksjonsevne
# = psykisk helse
 

KONTAKT OG PÅMELDING

For informasjon om dei ulike aktivitetane, kontakt:
Ingve Lende
Kultur- og fritidsrådgjevar
Tlf. 51 77 61 65, mobil: 41 22 05 26
E-post: ingve.lende@time.kommune.no

Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Stian Langeland. Sist endra 08.08.2018
Fann du det du leita etter?