Kultur og fritid

Eit godt samspel mellom det offentlege, næringslivet og frivillige lag og organisasjonar skal sikra innbyggjarane i Time kommune eit variert og spennande kultur- og fritidstilbod.

 

Kulturplan 2019 - 2027

Last ned: Utkast til Kulturplan 2019 - 2027 (pdf) (PDF, 4 MB)

Last ned: Norsk kulturindeks 2017 - Resultater for Time kommune (pdf) (PDF, 6 MB)
 

 

Kulturinstitusjonar

Kulturtilbod

Friluftsliv

Idrett

Fritidstilbod

Senior/eldre

Museum og fortidsminne

Tilskot, kulturprisar og påskjønningar

Frivilligheit

Leige eller lån av lokale/utstyr

Strategiar og planar

 
Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Trond Lie. Sist endra 15.11.2018
Fann du det du leita etter?