Kultur og fritid

 

Eit godt samspel mellom det offentlege, næringslivet og frivillige lag og organisasjonar skal sikra innbyggjarane i Time kommune eit variert og spennande kultur- og fritidstilbod.
 

Snarvegar

Kulturinstitusjonar

Kulturtilbod

Friluftsliv

Idrett

Fritidstilbod

Senior/eldre

Museum og fortidsminne

Tilskot, kulturprisar og påskjønningar

Frivilligheit

Leige eller lån av lokale/utstyr

Strategiar og planar

 
Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Trond Lie. Sist endra 09.10.2018
Fann du det du leita etter?