Støttekontakt

Tenesta skal leggja til rette for at personar som har behov det får ei aktiv og meiningsfull fritid og er retta mot den som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp.

Vil du verta støttekontakt send oss en e-post.

 

Bilde av to svaner i Sandtangen - Klikk for stort bilete

Føremålet med tenesta:

· Individuell tilrettelegging slik at brukaren kan delta i ulike fritidsaktivitetar/tilbod.
· Utvida brukaren sitt sosiale nettverk
· Gje brukaren kontakt og støtte på eigne premiss.

Tenesta vert tildelt etter søknad. Kriterier for tildeling:

· Førebyggja/bryta sosial isolasjon
· Vedlikehald / meistring av sosial kompetanse

Du kan sjølv, via pårørande, heimetenesta/miljøtenesta, lege eller sjukehus søka om tenesta på eige søknadsskjema (PDF, 103 kB)

Saksbehandlar vel ut støttekontakt saman med brukar.

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Toril S. Olsen. Sist endra 04.04.2017
Fann du det du leita etter?