Opphald i sjukeheim

Bilde av Sivdamheimen - Klikk for stort bilete Bilde av Bryneheimen - Klikk for stort bilete

 

 

Time har to sjukeheimar: Sivdamheimen har korttids-/rehabiliteringplassar og plassar for demente. Bryneheimen har langtidsopphald. Begge sjukeheimane har plassar for rullerande- og avlastingsopphald for heimebuande.

Sivdamheimen

Sivdamheimen har 20 heildøgns korttids-/rehabiliteringsplassar og 21 plassar for demente. Korttids-/rehabiliteringsplassar skal sikra heildøgn helsehjelp til menneske som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi og/eller pleie. Plassane for demente er for menneske med demensdiagnose.

 

Adresse: Røyrvika 12, 4344 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 62 50.
Når resepsjonen er stengt er kontakttelefon: 482 79 479.


Sivdamheimen Gul avd: 51 77 6380
Sivdamheimen Blå avd: 51 77 6381
Sivdamheimen rød avd: 51 77 6382
Rehab 2. etg sonekontor: 51 77 6365
Rehab gr. 1: 51 77 6383
Rehab gr. 2: 51 77 6384
Rehab gr. 3: 51 77 6367

 

Bryneheimen

Bryneheimen gir heildøgns pleie og omsorg for menneske med varig fysisk-og/eller psykisk funksjonssvikt som gjer at hjelpetiltak i heimen ikkje lenger er tilstrekkjeleg. Sjukeheimen har 54 rom.

 

Adresse: Hognestadvegen 41, 4340 Bryne.
Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 07.30 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 65 50.


Bryneheimen 1.etg  Sør: 901 54 832
Bryneheimen 1. etg Vest: 916 09 569
Bryneheimen 1. etg Nord: 918 45 729
Sjukepleiertelefon 1. etg : 916 29 431
Bryneheimen 2. etg Sør: 468 50 563
Bryneheimen 2. etg Vest: 917 93 524
Bryneheimen 2. etg Nord: 414 26 185
Sjukepleiertelefon 2. etg: 951 61 039

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Bylgja Ingvadottir. Sist endra 22.11.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering