Rusarbeid

Tenesta er retta mot personar over 18 år i Time kommune som står i fare for å utvikla misbruk, eller som er avhengige av rusmiddel.

 

Formålet med tenesta er å formidla behandling og/eller oppnå rusmeistring og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

Bilde ved Serigstadeigedommen - Klikk for stort bilete

Rusarbeid omfattar individuell hjelp ut frå behov som kjem fram i søknad og vurderings-/kartleggingssamtale. Yngre brukarar og brukarar med barn vert prioriterte. Det vert synt til tenestestandard som ligg i menyvalet til høgre.

Det kan og formidlast hjelp til rusbehandling.

Besøksadresse og kontakt


Besøksadresse er Hognestadveien 41, 4340 Bryne. Resepsjonen er open for henvendelse kvardagar mellom klokka 08.00 og 15.00. Kontakttelefon: 51 77 60 00 (servicetorget).

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Bjarte Sælevik. Sist endra 07.12.2015
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering