NAV Time

NAV Time består av tidlegare NAV arbeid, NAV trygd og delar av kommunen si sosialteneste.
 

Du kan i dag få svar på dei fleste spørsmåla dine på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33. Du kan og få svar ved å bruka vår chat på spørsmål om foreldrepengar, barnetrygd, kontantstønad, økonomi eller jobb i utlandet. For spørsmål om utbetalingar eller eigen sak, sjå «DITT NAV» på www.nav.no. Ved spørsmål om pensjon, ring 55 55 33 34.

 

 

Besøksadresse:
Kirsten Brynes veg 30, 4340 Bryne
Postadresse:
Postboks 400, 4349 BRYNE

 

 

 

Opningstider:

Ope for avtalar måndag - fredag: 08.00 - 15.00

Drop-in måndag, tysdag, torsdag og fredag: 12.00 - 14.00

 


 

NAV er namnet på Arbeids- og velferdsforvaltninga i Noreg. Gjennom NAV-kontoret samarbeider staten og kommunen om tenestetilbodet til innbyggarane i kommunen. Du finn svar på det aller meste på www.nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV.


 

På nav.no:

 • får du tips og rettleiing om å søkje jobb
 • finn du ledige stillingar
 • registrerar du deg som arbeidssøkjar og sender meldekort
 • søkjer du om stønadar, med skriftleg rettleiing mens du fyllar ut. Her får du også kvittering på at NAV har motteke din sak
 • endrar du kontonummer og personopplysningar, samt registrerar inntekt
 • sjekkar du utbetalingane dine
 • bereknar pensjon
 • finn du riktige telefonnummer
 • skriv du til oss på Ditt NAV. Her får du oversikt over dine spørsmål og svar frå NAV


Viss du ikkje finn svaret på nav.no eller ved å logge deg inn på www.nav.no/DittNAV kan du ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. Du kan og chatte direkte med fagpersonar på foreldrepengar, barnetrygd , kontantstønad, økonomi eller om jobb i utlandet.

 

 

Sosiale tenester

 • Personlege råd og rettleiing
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgjeving
 • Gjeldsrådgjeving
 • Informasjon om kommunale helse- og sosialtenester
 • Midlertidig bustad
 • Hjelp i krisesituasjonar
 • Kvalifiseringsprogram med tilhøyrande stønad

 

 

Søk om økonomisk sosialhjelp her (DOCX, 47 kB)
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Else Rege Grannes. Sist endra 08.05.2018
Fann du det du leita etter?