Kvernaland avlastingsheim

Kvernaland avlastingsheim er eit tilbod til familiar som har særleg tyngjande omsorgsoppgåver for barn og unge  med nedsett funksjonsevne.                   

Kvernaland avlastingsheim er ein trygg heim utanfor heimen.

Hovudmål for tenesta:
I samarbeid med foreldra vil avlastinga gje tryggleik, trivsel og læring i ein strukturert dag.

Delmål:

  • Visa respekt og likeverd for kvarandre
  • Ha gode prosedyrar og god opplæring


Tenesta er gratis.

Ein kan søkja om avlasting på eige søknadsskjema. (PDF, 103 kB)

Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir informasjon eller ei omvising i avlastingsheimen.
Adresse:  Gamle Åslandsvegen 25, 4355 Kvernaland

Kontakt:
Verksemdsleiar: Tove Netland Tove.Netland@time.kommune.no
Kvernaland Avlastingsheim: 51 77 65 46/ 95 22 05 72

 

Bading i melsvannet Fotograf: Katharina Vetrhus Fotograf: Sigrunn Prestegård Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Else Grødem Inngang Kvernaland avlastningsheim Kvernaland avlastningsheim Kvernaland avlastningsheim Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Lene Haldorsen Løping i skogen Fotograf: Eli Kristensen Fotograf: Else Grødem Sanserom Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Lene Haldorsen Fotograf: Lene Haldorsen
Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Toril S. Olsen. Sist endra 21.06.2017
Fann du det du leita etter?