Krisesentertilbod

 

Time kommune deltar i eit samarbeid om Krisesentertilbod som er drifta og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggarane i Time kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.

 

Krisesenteret i Stavanger gir eit tilbod til menneskjer utsatt for vold i nære relasjonar. Dette gjelder fysisk, psykisk eller anna vold som rammer kvinner, menn og deira barn, her under også individ utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesentertilbodet for kvinner er fysisk avskilt frå krisesentertilbodet for menn.

 

 

Tenester Krisesenteret tilbyr:    

   

                                                    

-     Råd og rettleiing gjennom individuelle samtalar og/eller gruppesamtalar

-     Bistand til å ordne praktiske utfordringar

-     Foreldrerettleiing

-     Ein midlertidig bustad når dette er nødvendig.

-     Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

 

 

Krisesenteret er eit gratis lavterskeltilbod, som betyr at du kan ta kontakt når som helst, utan henvisning. Krisesenteret er døgnbemanna.

 

Telefon: 51 53 06 23      E-post

 

 

For meir informasjon, sjå www.stavanger.kommune.no/krisesenter

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Stavanger kommune Ine Lea. Sist endra 09.06.2015
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering