Høyrslekontakt

I Time kommune er det etablert høyrslekontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Rogaland. Tilbodet gjeld alle aldersgrupper.

Høyrsle - Klikk for stort bilete

HAR DU PROBLEM MED:

 • Høyrsle?
 • Høyrsletekniske hjelpemiddel?

 

DETTE KAN DU FÅ HJELP TIL:

 • Motivera til å bruka høyreapparat og andre høyrsletekniske hjelpemiddel
 • Utprøving av enkle høyrsletekniske hjelpemiddel
 • Hjelp med søknadsprosessen
 • Oppfylging ved heimebesøk
 • Skilja teknisk feil frå feil bruk av hjelpemidla
 • Henvisa til rett fagperson
 • Tilbakelevering av hjelpemiddel                                                
 • Samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Rogaland                       
 • Formidla kontakt med lokalt høyrslelag og lokale
  høyrslehjelparar

 


Du kan ta kontakt med servicetorget, som vil formidla beskjed vidare. 

Telefon til servicetorget: 51 77 60 00.
Ekspedisjonstid: måndag - fredag kl. 09:00 - 15.00 

                                                                                                                                                               

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Heidi Garborg. Sist endra 16.07.2018
Fann du det du leita etter?