Heimetenester

Heimetenestene i Time kommune består av praktisk hjelp heime, heimesjukepleie, dagsenter for eldre, bufellesskap, kvardagsrehabilitering, tryggleiksalarm og middagsombringing til heimebuande. Det vert synt til lenker for kvar einskild tenestebetalingssatsar (PDF, 225 kB) og søknadsskjema  (PDF, 103 kB).

Kontaktinformasjon for sonene:
 

Nord: 951 49 983 Gamle Åslandsvegen 27, 4355 Kvernaland

Aust: 911 11 570 Røyrvika 10, 4344 Bryne.

Vest: 415 77 088 Røyrvika 10, 4344 Bryne.

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Kristine Ims Larsen. Sist endra 13.07.2018
Fann du det du leita etter?