Fysioterapi

Arbeidsoppgåvene er inndelte i følgjande ansvarsområde:

 • Barn 0 - 18 år
 • Korttid/rehabiliteringsavdeling i Sivdammen sjukeheim
 • Kurativ behandling
 • Gruppetrening

Oppgåver som kurativ behandling, gruppetrening og liknande vert fordelte etter kapasitet.

 

Alle henvendingar til servicetorget, telefon: 51 77 60 00

Ekspedisjonstid: måndag - fredag kl 0730 - 1500.
Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
Besøksadresse: Røyrvika 12 (Sivdamheimen)  4340 Bryne
Telefax: 51 77 62 51
 

 


Aktuelle fysioterapitenester i Time kommune:

 • Rehabilitering etter sjukdom/skade
 • Habilitering
 • Hjelpemiddelformidling
 • Tilretteleggjing av heim, skule, barnehage, arbeidsplass
 • Trening i varmvassbasseng for barn og vaksne
 • Rettleiing/behandling i heim, skule, barnehage og institusjon
 • Gruppetrening
 • Trening i dagleglivets aktivitetar

 

 

 

Gruppetilbod:

 • BASSENGTRENING i Sivdammen helsebasseng (dag/kveld)
 • LUNGEGRUPPE: treningsgruppe for personar med kronisk lungesjukdom
 • OSTEOPOROSEGRUPPE: treningsgruppe for personar med osteoporose

 

 


Privatpraktiserande fysioterapeutar:

Det er 6 kommunale driftstilskot til fysioterapeutar som driv privat praksis:

 

Time Fysikalske 
v/ Gisle Bjelland
Besøksadresse: Hetlandsgt 9, 4344 Bryne
Postadresse: Graverstunet 38, 4327 Sandnes
Telefon: 51 48 11 11

 

Bryne Fysio- og manuellterapi
v/ Marit Løge, Dagne Skjærpe Aksnes, Christina Randulff og Nina Gjøse 
Adresse: Kirsten Brynes veg 7, 4344 Bryne
Telefon: 51 48 09 80

 

Kvernaland fyisoterapi

v/John Yngve Hisken

Adresse: Kvernalandsvegen 8, 4356 Kvernaland

Telefon: 51 48 44 44

 

 

Ergoterapi


Ergoterapeutane har telefontid måndag, onsdag, torsdag og fredag kl 0830 - 0930. Det er ikkje sikkert du møter den ergoterapeutane som du har kontakt med. Du vil kanskje møte ein av dei andre ergoterapeutane som kan svare på dine spørsmål og eventuelt henvise vidare.

Aktuelle ergoterapitenester i Time kommune:

 • Rehabilitering etter sjukdom/skade
 • Habilitering
 • Hjelpemiddelformidling
 • Hjelp til tilretteleggjing av heim, skule, barnehage, arbeidsplass etc
 • Rettleiing i heim, skule, barnehage og institusjon
 • Trening i dagleglivets aktivitetar
   

 

Mobilnummer hjelpemiddel: 971 88 355
 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Anne Reidun Garpestad. Sist endra 06.02.2017
Fann du det du leita etter?