Folkehelse

I Time kommune samarbeider barnehage, helsestasjon, omsorgstenesta, fritidsavdeling, planavdeling og kommuneoverlege. Målet er å leggja til rette for at det skal vere enkelt å ta gode og sunne val.  Folkehelse


Med folkehelse meiner vi dei levekår som bidreg til å fremja eller hemma god helse i befolkninga definert som: bustadforhold, økonomisk tryggleik, skule - og arbeidssituasjon, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevanar (Folkehelselova 2012). Lov om folkehelsearbeid 2012.

 

Folkehelsearbeid Time kommune ynskjer å leggja til rette for eit systematisk og langsiktig folkehelsearbeid gjennom forankring i kommunen sitt planverk. Her kan du lesa korleis: Folkehelseprofil 2014 - 2016 (PDF, 18 MB), Handlingsplan 2015 (PDF, 13 kB).


Her kan du lese meir om folkehelsearbeid: Kommuneplan for Time 2011-2022, Regionalplan for folkehelse 2013-2017 (PDF, 26 MB).   

 

Time kommune er partnarskapskommune for folkehelse saman med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Partane skal samarbeida på ein slik måte at helsa blant innbyggjarane i Rogaland og Time vert fremma. Prosjektleiar er Anne Reidun Garpestad.

   Bjødnalia - Klikk for stort bileteBjødnalia Anne Reidun Garpestad

Publisert av Janne-Berit Nese. Ansvarleg Anne Reidun Garpestad. Sist endra 16.11.2017
Fann du det du leita etter?
Nasjonale anbefalingar (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering