Omsorg

Me gjev tenester til alle med behov for pleie- og omsorgstenester, utan hensyn til alder eller diagnose.
Tenestene vert tildelt på lågast mogleg nivå slik  omsorgstrappa (DOCX, 67 kB) viser. Det lågaste trinnet i omsorgstrappa er tildeling av praktiske hjelpemidlar for å kunna klara seg heime. På hva.kanhjelpe.no kan du finne råd, tips og erfaringar for å hjelpe deg med å finne løysningar som passar for deg.

Ernæring er eit viktig satsingsområde i Omsorg.

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Anlaug Ringvold Mesfin. Sist endra 31.08.2018
Fann du det du leita etter?
Voldtektsmottak for Sør-Rogaland (1)