SLT

SLT  står for Samordning av Lokale kriminalitsforebyggende Tiltak
 

SLT koordinator skal arbeide for å:

  • Oppretthalde og vidareutvikle gode oppvekstvilkår for barn/unge i Time kommune.
  • Ivareta og gripa inn tidlig i forhold til barn og unge som utviklar eit negativt handlingsmønster
  • Vidareutvikla eit godt tverrfaglig samarbeid og ein god samhandlingsstruktur.  
  • Forebyggja rusmisbruk, kriminalitet og voldelig ekstremisme.
  • Væra barn og unges representant i plansaker med fokus på kriminalitetsforebygging i planprosessen.

I Time kommune er Tom Olsen SLT koordinator.

Tlf: 51 77 62 19   mob : 920 99 052  

 

Alle ønskjar me eit trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og unge, og det er mange aktørar både i politiet og i kommunen som arbeidar for å oppnå dette.  KRÅD ,  "Det kriminalitetsforebyggende råd" har innført ein eigen  modell for dette arbeidet, SLT modellen.

SLT arbeidet er retta mot lokalsamfunnet, grupper og enkeltpersonar. SLT koordinator skal samordna lokale, kriminalitetsforebyggande tiltak for å få eit godt resultat.  Ei rekkje av tiltaka i Time kommune er av ei slik art at dei høver med intensjonen i SLT, og dei er ein naturleg del av det samla tilbodet for ein god oppvekst i Time kommune

 

Linkar til relevante heimesider. (DOC, 28 kB)

Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Tom Olsen. Sist endra 26.02.2016
Fann du det du leita etter?
How to prevent radicalization (1)