Ressursteam

I Time kommune er me opptatt av tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid. Som eit ledd i dette arbeidet er det oppretta ressursteam på kvar skule og barnehage. I ressursteamet skal det vera representantar frå den enkelte skule/barnehage, barnevern, PPT og helsestasjon.
 

 • Ressursteama har møte minst fire gonger i året.
   
 • Dei tverrfaglege ressursteama skal arbeide for å betra oppvekstmiljøet generelt, samt å gje barn som treng det-  rett hjelp, til rett tid, på rett stad.
   
 • Foreldre har innsyn i saker som gjeld eigne barn.
   
 • Foreldre kan sjølv ta initiativ til at saker vert drøfta i ressursteamet ved å ta kontakt med ein i personalet eller ein i ressursteamet.
   
 • Ressursteamet kan ta opp anonyme saker. Dersom det vert diskutert barn med namn, innhentar ein alltid samtykke frå foreldra på førehand.
 • I tillegg er det oppretta ressursteam på familiesenteret, for foreldre/føresette som har utfordringar i forhold til psykisk helse og/eller rus, og som har barn under skulealder.
 • Alle som er deltakarar i ressursteama har teieplikt.
Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 22.05.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering