Jærskulen

 Jærskulen er eit samarbeidsprosjekt mellom Hå, Gjesdal, Klepp og Time.

Jærkommunane har over fleire år bygd Jærnettverket opp til å bli eit av dei best fungerande i Rogaland. Dette samarbeidet skal gje leiing og tilsette den styrken som skal til for å oppnå eit betre læringsutbytte for grunnskuleelevane på Jæren.

 

Mål for satsinga:

 • Jærskulen har eit godt læringsmiljø med kultur for læring.
 • Jærskulen har godt læringsutbytte.
 • Jærskulen har gode lærarar, inspektørar og rektorar.
 • Jærskulen har skuleeigarar som tek ansvar for arbeidet i skulen.
 • Jærskulen har godt omdøme.
  Jærskulen logo - Klikk for stort bilete

Nina Nygård Magnussen er  leiar  for Jærkommunane i dette arbeidet. 

 

Skulane i Time arbeider aktivt i forhold til Kunnskapsløftet. Digital læring og kompetanse har dei siste åra vore  voreoverordna satsingsområde. Innan 2018 skal alle elevane i Time ha iPad. Dette vil vera fokusområde i åra framover, samtidig som den einskilde skulen vil vurdera kva dei vil ha som satsingsområde ut frå vurdering av eigne resultat. 

 

Det er ni skular i Time kommune. Av desse er tre ungdomsskular og ein skule er ein 1 – 10.

Bryne kompetansesenter har  språkstasjon for barn, der elevar som kjem til Norge får opplæring første året.

 

Det er lett tilgang med kollektivtransport til fleire av våre skular som ligg sentralt i og kring Brynebyen.

Faglege behov er allmennlærarar, lærarar med fordjuping i norsk, matematikk,engelsk, naturfag, praktisk estetiske fag og spesialpedagogikk.Krav:  

Vi krev politiattest for stillingar i skulen. 

 

Jærskulen på Facebook: www.facebook.com/jaerskulen 

Publisert av Olaug Bekkeheien. Ansvarleg Mats Bryne. Sist endra 30.10.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering