Besøksheimar

Har du/dykk tid til overs?
Barneverntenesta i Time treng fleire besøksheimar. Har du moglegheit, ressursar, og overskott så ønskjer barneverntenesta å ta ein prat med deg.

Besøksheim kan nokon gonger vera eit hjelpetiltak fra barneverntenesta og du kan gjennom dette arbeidet vera ein hjelp for barn og deira familiar i vanskelege situasjonar, samt ein trygg og stabil vaksenperson for barn som treng det.


Rettleiing vert gitt av konsulentar i barneverntenesta.
Hendvend deg til: Servicetorget 51 77 60 00.

 

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Kristin Sando. Sist endra 24.08.2018
Fann du det du leita etter?