Barneverntenesta

Me ønskjer å: 

- hjelpa til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

- sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 

Me arbeider med barn i alderen 0-18 år, etter Lov om barnevernstenester. Ungdom mellom 18 og 23 år kan ha kontakt med oss på frivillig ettervern.

 

Logo_alarmtelefon - Klikk for stort bilete

Me held til på rådhuset, 4. etasje, inngang C.

Barneverntenesta har åpningstider måndag til fredag 08.00-15.00.

Du kan komma i kontakt med oss ved å:

* Ringa servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

* Brev:Barneverntenesta, pb 38, 4349 BRYNE

* E-post; barnevern@time.kommune.no.

*Ved akutte hendingar: Ring vakttelefonen på tlf. 905 37 185.

 

* Utanom opningstida vår må du ta kontakt med barnevernvakten dersom du er bekymra for eit barn. Dei kan nås på tlf. 905 41 321 eller alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Publisert av Kristin Sando. Ansvarleg Reidun Hjelmervik. Sist endra 03.02.2017
Fann du det du leita etter?