Barn og familie i Time

Det fins ein rekke tilbod til barn og familiar i Time kommune.

Barnehagane i Time
Vi vil tilby alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Det gjer vi gjennom mangfaldet av kommunale og private barnehagar som er i kommunen, til saman 22 barnehagar.

 

Grunnskulane i Time
Time kommune har 5 barneskular, 1 kombinert barne og ungdomsskule og 3 ungdomsskular.

 

SFO
Skolefritidsordninga er eit tilbod før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

Helsestasjon   

Helsestasjon gjev gratis tilbod til gravide,  og til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjonen ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store problem i kvardagen.

 

Familiesenteret
På Familiesenteret kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla. Tilbodet er retta mot familiar med barn i alderen 0-18 år.

 

Barnevern
Barneverntenesta samarbeider tett med andre instansar som skule, barnehage, politi, barnepsykiatrisk osv, til beste for barnet.

 

PPT
Den pedagogisk psykologiske tenesta skal saman med andre rettleiingstenester i barnehage og skule hjelpa barn og unge, foreldra og personalet med å utvikla gode læringsvilkår for barn og unge som treng hjelp.

Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 16.03.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering