Skatteinnbetaling i september 2017

norske_pengesedler_600x300.jpg - Klikk for stort bilete

Skatteinngangen i september viste ein nedgang på 0,5 % samanlikna med same periode i 2016. 

Skattetrekket hadde ein vekst på 2,8 %. Både restskattar og forskotskatt viser ein nedgang på 16-17 % samanlikna med 2016. Veksten i skattetrekket klarer ikkje kompensera for svikten i andre skattar.
 

Skatteinngangen er så langt i år 0,6 % lågare enn på same tid i ifjor. Me har budsjettert med ein vekst på 3,3 %.
 

Landet samla har ein vekst i september på 4,3 % og hittil i år på 3,9 %. Budsjettert landsvekst er på 1 %. Landsveksten for 2017 kjem til å verta justert opp i statsbudsjettet som vert lagt fram den 12. oktober.

 

Budsjettert skatteinngang for Time kommune vert i tertialrapporten nedjustert med 18,7 millionar kroner slik at budsjettert skattevekst for 2017 vert på -1 % mot budsjettert +3,3 %.

Publisert av Synnøve Obrestad Skrettingland. Ansvarleg Aud Steinsland. Sist endra 09.10.2017
Fann du det du leita etter?