Tidlegstemming og førehandsstemming

Frå 10. august til og med 10. september kan du førehandsstemma. Me oppfordrar så mange som mogleg å førehandsstemma ved valet i året, dette for å minske risikoen for koronasmitte.
 

Kor og når kan eg førehandsstemma i Time kommune?
  Dag: Klokkeslett:

Innbyggarservice, Time rådhus:

Opningstider 10.08-10.09:

måndag-fredag

kl. 09:00 - 15:00

Time bibliotek:

Opningstider 16.08-10.09:

måndag-torsdag:

kl. 08:00 - 19:00

Opningstider 16.08-10.09:

fredag

kl. 08:00 - 15:00

Opningstider 16.08-10.09:

laurdag   

kl.10:00 - 15:00
Kvernaland Samfunnshus torsdag 26. august kl. 15:30 - 18:00
Paviljongen vis à vis Lye skule onsdag 1. september kl. 15:30 - 18:00
M44, ved XXL torsdag 2. september kl. 14:00 - 18:00
  fredag   3. september kl. 14:00 - 18:00
  laurdag 4. september kl. 12:00 - 17:00
  onsdag 8. september kl. 14:00 - 18:00
  torsdag 9. september kl. 14:00 - 18:00
Kva treng eg for å førehandsstemme?

Husk ta med med legitimasjon når du skal stemme. Eksempler på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete. Minstekravet er at legitimasjonen må innehalde namn, fødselsdato og bilete.

Heimestemming

Veljarar som på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne som ikkje kan møta opp for å stemma, kan kontakta kommunen. Frist for å gi beskjed om heimestemming er  fredag 10. september kl. 10:00.

Kontaktinformasjon:
tone.storesatre@time.kommune.no
tlf. 99106691. 

karina.haugland@time.kommune.no
Tlf. 51776018

NB! Du må gi beskjed dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19.

Stemming på institusjonar/vidaregåande skule

Kommunen har mottak av førehandsstemmer på desse stadene:

Stad:

Dato:

Klokkeslett:

Kvernaland omsorgssenter

23. august

kl. 11.30 - 12.30

Sivdamssenteret

24. august

kl. 10.30 - 12.00

Sivdamheimen

24. august

kl.12.30 - 13.30

JDPS

25. august

kl. 12.30 - 13.30

Bryneheimen

26. august

kl. 10.00 - 11.30

Bryne vgs

01. september

kl. 09.45 - 12.00