Godkjende listeforslag 2019

Valstyret i Time har den 30. april godkjend følgjande listeforslag til kommunestyrevalet 2019 i Time.

Arbeiderpartiet (PDF, 9 kB)
Fremskrittspartiet (PDF, 8 kB)
Høyre (PDF, 9 kB)
Kristeleg Folkeparti (PDF, 8 kB)
Miljøpartiet Dei Grøne (PDF, 6 kB)
Senterpartiet (PDF, 9 kB)
SV - Sosialistisk Venstreparti (PDF, 10 kB)
Venstre (PDF, 9 kB)
 

I samsvar med vallova § 6-7 vert godkjende vallister lagt ut til offentleg ettersyn på nettsida og Innbyggarservice.