PLAN 0104.00 - OMRÅDET REEVEGEN, SYKKELGANGVEG I FORLENGING AV ELVEGATA OG SYKKELGANGVEG LANGS SKULEOMRÅDET OG GJEGNET

Endring

Endring i reguleringsbestemmelsene slik at eiendommen 3/61 får en høyere utnyttelse i antall boenheter samt byggehøyde.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- bygningslovens § 12-14, 2. ledd, samt delegeringsreglementet vedtatt i kommunestyret som sak KS 091/16.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen men sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside: Gå under menyvalg Elektronisk selvbetjening- Klage på forvaltningsvedtak fvl § 32.

 

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt.

 

En klage kommenteres av administrasjonen og legges deretter fram for Lokal utvikling for avgjørelse. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klage eller annet vedtak. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

PLAN 0104.00 - OMRÅDET REEVEGEN, SYKKELGANGVEG I FORLENGING AV ELVEGATA OG SYKKELGANGVEG LANGS SKULEOMRÅDET OG GJEGNET (PDF, 556 kB)

0104.00 Bestemmelser 18-11-2018 (PDF, 28 kB)

0104.00 Forslag til endringer 06-05-2018 (PDF, 250 kB)

0104.00 Forslag til endringer 22-05-2018 (PDF, 598 kB)

0104.00 Illustrasjoner 22-05-2018 (PDF, 15 MB)

0104.00 Merknader (PDF, 2 MB)

 

Publisert av Rune Birkelid Kvilhaug. Sist endra 29.11.2018
Fann du det du leita etter?