Publisert 10.12.2018
Plast i rest

Frå og med 1. januar skal plastavfall kastast saman med restavfallet i den grå/svarte dunken.

 

Publisert 05.12.2018
NAV logo

Styringsgruppa for samanslåing av NAV-kontora i Klepp og Time har vedtatt å inngå leigeavtale med Kjøpmannsbrotet 5 AS om nytt lokale for NAV Klepp-Time.

Publisert 04.12.2018
Eigenberedskap ved krise

 

 

Om ei stor krise skulle inntreffa er det bra om flest mogleg av innbyggjarane i Time er førebudd.

 

Fann du det du leita etter?