Servicetorget

Servicetorget har ope:

Måndag til fredag frå 09.00 til 15.00
 

 


Sentralbord: 51 77 60 00Besøksadresse:
Arne Garborgsveg 30, Bryne

Postadresse:
Postboks 38, 4349 BRYNE

Send E-post til servicetorget  Me kan hjelpa med følgjande:

 • Søknadsskjema til bygge- og delingssaker.
   
 • Informasjon om reguleringsplanar og busetnadsplaner
   
 • Turistinformasjon
   
 • Parkeringsløyve forflytningshemma
   
 • Eigenerklæring om konsesjonsfritak
   
 • Renovasjonsbrikker til nedgravne konteinarar 
   
 • Ambulerande skjenkeløyve
   
 • Serveringsløyve
   
 • Torgplass Bryne torg
   
 • Utleige av Bryne Mølle
   
 • Ledsagerbevis/følgjekort
   
 • Bustønad
   
 • Elektronisk innsyn i private fakturaer

   


Eigedomsmeklarar kan bestilla tenester via Infoland.
 

 

 

Servicetorget tek imot deg når du kjem til rådhuset. Hos oss får du informasjon om kommunen og om offentlege tenester. Du får òg søknadsskjema, brosjyrar og oversiktar over regelverk mm.
Me hjelper deg å finna den avdelinga og personen du søkjer. Me kan òg hjelpa deg med kurante saker som ikkje krev omfattande handsaming.

Me er her for å hjelpa deg.

 
Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Odd Ivar Nese. Sist endra 15.08.2018
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
Eksterne lenker
Parkeringsløyve forflytningshemma (1)
Bryne Mølle (1)
Bustønad (1)