Rådmann Brit Nilsson Edland

Slik kjem du i kontakt med rådmannen:

Telefon: 51 77 60 00
Mobiltelefon: 48 12 16 55
Telefaks: 51 48 15 00
E-post

Besøksadresse:
Time rådhus,  Arne Garborgsveg 30, Bryne
Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 

 

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov rammer fastsett av kommunestyret.
Rådmann Brit Nilsson Edland - Klikk for stort bilete Ingeborg Skrudland Rådmannen sine oppgåver og myndighet er fastsett i kommunelova § 23.

Rådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd, og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Ansvarleg Brit Nilsson Edland. Sist endra 20.10.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering