Administrativ organisering

Rådmannen si leiargruppe

 

Brit Nilsson Edland, rådmann 

Bjørn Meling, kommunalsjef samfunn

Anlaug Ringvold Mesfin, kommunalsjef omsorg

Trygve Apeland, kommunalsjef oppvekst  

Aud Steinsland, økonomisjef

Odd Magne Amdahl, organisasjonssjef

Elin Wetås de Jara, kommunikasjonssjef

Reidar Hebnes næringssjef

 

Leiargruppa 2015 - Klikk for stort bileteLeiargruppa 2015

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart administrativ organisering (JPG, 2 MB)

 

Tenesteleiarar

Samfunn
Eigedomsforvaltning: Sveinung Riska
Kommunalteknikk: Ole Bjørn Maråk
Plan- og forvaltning: kontakt Bjørn Meling
Landbruk og miljøvern: Brit Jorunn Haslemo
Helse- og rehabilitering: Heidi Garborg
NAV Time: Else Rege Grannes
Flyktningetenesta: Janne Berit Nese 
Kultursjef: Trond Lie 

Omsorg
Heimetenester: Kristine Ims Larsen 
Institusjon: Bylgja Ingvadottir 
Miljøtenester: Toril Stengårdsbakken Olsen 
Psykisk helse og rusvern: Bjarte Sælevik

Oppvekst
Bryne skule: Elisabeth Aksnes
Rosseland skule: Geir Soma
Lye skule: Jone Siqveland
Frøyland skule: Gerd Rusdal
Hognestad skule: Heidi Barvik
Bryne ungdomsskule: Elsa Djuve Jerstad 
Lye ungdomsskule: Sigurd Ravndal
Frøyland ungdomsskule: Siri Endresen 
Undheim skule: Jorunn Hauff 
Bryne kompetansesenter: Ivar Johannessen 
Time kulturskule: Astrid Fjeld 
Austbø barnehage: Annette Johnsen Salte 
Kvernaland barnehage: Maria Tjaum Eimstad
Lyefjell barnehage: Berit Time Bø
Maurtuå barnehage: Marianne Byberg 
Monsanut barnehage: Linda Hansen
Nyland barnehage: Norunn Lende 
Trollongane barnehage: Tor Inge Pettersen
Vestly idrettsbarnehage: Alvhild Aksnes 
Ådalen barnehage: Ellen Marie Svendsvoll
Helsestasjons- og skulehelsetenesta: Liv Helga Lygren Austnaberg
Pedagogisk psykologisk teneste: Marit Sandsmark Stabel 
Barneverntenesta: Reidun Hjelmervik

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Elin Wetås de Jara. Sist endra 04.09.2017
Fann du det du leita etter?