Mi side

 «Mi side» er ein stad har informasjon frå det offentlige som gjeld deg. 

Her finn du:

  • Din  profil
  • Brev frå kommunen din
  • Info om eigedommar du eig
  • Info frå skatteetaten
  • Lenker til andre nyttige tenester

 Ein logger seg lett inn gjennom ID-porten. 

Gå inn på Mi side her