Vinner av Byggeskikkprisen 2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 09.03.2023 at byggskikkprisen for 2022 går til Heimly, Lendehuset.

Juryens begrunnelse:

Huset har så godt det har latt seg gjøre blitt tilbakeført til slik det opprinnelig var. Eierne har i all hovedsak stått for restaureringen selv, basert på tegninger over bygget og et eldre foto. 

Man kjenner til ett tilsvarende hus i Rogaland, som står på Eiganes i Stavanger 

I restaurering av huset er det benyttet noe moderne materiale, men man har hele tiden søkt mot å være tro mot originalen. Den originale taksteinen har blitt supplert med lignende takstein fra andre rivingsprosjekter. Termopanvinduer er byttet ut med nye, lik de som opprinnelig stod i huset, ref tegninger. De nye vinduene har blant annet sprosser. Ytterdører er spesiallaget hos Hovland trevare på Hellvik etter gamle bilder av huset. Pipe er også gjenskapt etter gamle bilder av huset. Tunet fremstår rolig og fint med bruk av grus, naturstein og natursteinsbelegg. Fint gjennomført både planleggings- og gjennomføringsmessig. 

Juryen var enstemmig i sin vurdering av at dette huset er verdig byggeskikkprisen.