Skjøtsel av skog og trefelling på Lye


Saka vart behandla i Utval for Lokal utvikling (LOK) den 23. april 2020. LOK vedtok å senda saka til høyring.

Saksframlegg (PDF, 246 kB)
Kart (PDF, 3 MB)

Innspel til planen kan sendast elektronisk ved å bruka sikker digital innsending eller du kan senda e-post til post@time.kommune.no.  Ønsker du å senda per post så er adressa Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.