Opne politiske møte i november

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk på heimesida.

Formannskapet

tysdag    5. november kl. 09.00

Kommunestyret

tysdag  12. november kl. 17.00

Administrasjonsutvalet

tysdag  26. november kl. 08.00

Barn og unges kommunestyre

tysdag  26. november kl. 10.00

Senior-og brukarrådet

måndag 25. november kl. 09.30

Utval for levekår

onsdag 27. november kl. 15.00

Utval for lokal utvikling

torsdag 28. november kl. 13.00