Opne politiske møte i august og september

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk seinast 5 dagar før møtet.

August:

 

Kulturminnenemnda

torsdag 22. august kl. 14:00

Senior-og brukarrådet

måndag 26. august kl. 09:30

Levekår

onsdag 28. august kl. 15:00

Lokal utvikling

torsdag 29. august kl. 13:15

September:

 

Kontrollutvalet

måndag 2. september kl. 08.30

Administrasjonsutvalet

tysdag   3. september kl. 08:00    (ekstramøte)

Formannskapet

Tysdag  3. september kl. 09:00

Kommunestyret

tysdag 24. september kl. 15:00