Opne politiske møte i april

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk seinast 5 dagar før møtet.

Kommunestyret

tysdag

 2. april  kl. 17:00

Kulturminnenemnda

torsdag

 4. april  kl. 15:00

Senior-og brukarrådet

måndag

 8. april  kl. 09:00

Levekår

onsdag

10. april kl. 15:00

Lokal utvikling

torsdag

11. april kl. 13:15

Kontrollutvalet

måndag

29. april kl. 08.30

Lokal utvikling (ekstramøte) måndag 29. april kl. 16:00

Administrasjonsutvalet

tysdag

30. april kl. 08:00

Formannskapet

tysdag

30. april kl. 09:00