Ny høyring: Plan 0507.00 – Områdeplan

Utval for lokal utvikling vart i møtet den 01.02.2024 orientert om at justert forslag til reguleringsplan vil verta sendt ut på ny høyring og nytt offentleg ettersyn:

Plan 0507.00 Reguleringsplan for kvartalene S12 og S15, Bryne sentrum


Føremålet med planforslaget er å legga til rette for bymessig busetnad med funksjonar retta mot publikum, med aktive fasadar i fyste etasje. Planen skal sikra bustader med god bukvalitet. Indre delar av kvartalet skal verta opparbeidd som eit felles område med gode gangsamband.

Ein kan også sjå dokumenta i Innbyggarservice i Time rådhus.

Eventuelle merknadar til planen kan sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no

Frist for å senda inn merknadar til planen er 14.04.2024.


 

0. Plan 0507.00 Områdeplan for S12 og S15, Bryne sentrum - saksdokument (PDF, 2 MB)

1.1 Plan 0507.00 Plankart alternativ 1, datert 17.01.2024 (PDF, 676 kB)

1.2 Plan 0507.00 Plankart alternativ 2, datert 13.02.2024 (PDF, 720 kB)

2. Plan 0507.00 Bestemmelser, datert 15.01.2024 (PDF, 282 kB)

3. Plan 0507.00 Planbeskrivelse datert 17.01.24 pdf (PDF, 5 MB)

4. Plan 507.00 Snitt-tegninger, datert januar 2024 (PDF, 328 kB)