Møte i kommunestyret tysdag 29. mars kl. 17.00

Publikum kan følgja møte digitalt gjennom direktesending på kommunen si nettside via webTV.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 7 dagar før møtet.
Partia har gruppemøte på rådhuset måndag 26. mars frå kl. 19.00.

Saker som skal behandlast:
 

  • Godkjenning av protokoll
  • Plan 0527.00 - områdeplan for NB1, NB 2 og NB 3, Svertingstad - fastsetting av planprogram - mindretalsanke
  • Plan 0536.00: Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim
  • Godkjenning av lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
  • Tilstandsrapport 2021 - kvalitet og utvikling i Jærskulen
  • Samarbeidsutvalg for helse- og omsorgstjenesten
  • Oversikt referatsaker