Melding om godkjent plan: Plan 0545.00 Bustader i BK3, Kvernaland

Time kommunestyre har i møte den 20.02.2024 vedteke følgande reguleringsplan/planendring:

Plan 0545.00 Bustader i BK3, Kvernaland

Føremålet med reguleringsarbeidet er å leggja til rette for totalt 58-62 einingar på deler av gnr 28 bnr 6. Området skal ha ei boligmiks med rekkebustader, fleirmannsbustader og bustadblokk..

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal oversendast Statsforvaltaren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mogeleg å senda eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og Klare på vedtak - skjema.

Klage må være sendt seinast tre uker etter kunngjering av vedtaket.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen må vere lagt fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Plandokumenter:

Plankart nivå 1 - 06.10.2023 (PDF, 589 kB)

Plankart nivå 2 - 27.10.2023 (PDF, 866 kB)

Bestemmelser - 04.01.2024 (PDF, 149 kB)

Planomtale - 27.10.2023 (PDF, 7 MB)