Melding om godkjend reguleringsendring: Plan 0210.03 - Detaljregulering for Ree næringspark

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.02.2024 følgande reguleringsendring:

Plan 0210.03 - Detaljregulering for Ree næringspark

Føremålet med endringa er å leggje til rette for lagerbygg på eksisterande parkeringsareal.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal oversendast Statsforvaltaren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mogeleg å senda eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og Klage på vedtak – skjema.

Klage må være sendt seinast tre uker etter kunngjering av vedtaket.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må være lagt fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Godkjende plandokumenter:

01 Plankart 14.12.2023 (PDF, 438 kB)

02 Bestemmelser 14.12.2023 (PDF, 124 kB)

03 Planbeskrivelse 14.12.23 (PDF, 8 MB)

04 ROS-analyse (PDF, 8 MB)

05 ROS-sjekkliste (PDF, 350 kB)

06 Merknader samlet (PDF, 369 kB)

07 Merknadsoppsummering (PDF, 2 MB)