Kunngjering - Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen


Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 08.02.2022 vedtok mindre endringar i føresegner og plankart til


Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen


Vedtatt kommuneplan kan ikkje påklagast.


Plankart, heile kommunen (PDF, 36 MB)
Plankart, tettstadene (PDF, 31 MB)
Føresegner (PDF, 256 kB)

 

Dokumenta er og tilgjengelege på Innbyggarservice i rådhuset.