Kunngjering: Kommuneplan Time kommune 2018 - 2030 - Arealdelen


Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyre i møte 15.06.2021. vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Vedtatt kommuneplan kan ikkje påklagast.

Papirkopiar er tilgjengeleg på Innbyggarservice i rådhuset.
 

Plankart heile kommunen (PDF, 37 MB) 
Plankart tettstadene (PDF, 31 MB)
Føresegner og retningslinjer (PDF, 2 MB)
 

Resten av dokumenta som høyrer til planen kan du finna i artikkelen om kommuneplanen (under fane/rullegardin nr 3 og så vidare inn på underkategoriane).