Kunngjering av utbyggingsavtale

Time kommune kunngjer følgjande status i arbeidet med nye utbyggingsavtalar:
Plan 0515.00 «Detaljreguleringsplan for tjenesteyting i Gamle Bryne Mek., Bryne.»

 

Time kommune og Senteret Gamle Bryne Mek har forhandla fram utkast til utbyggingsavtale for aktuelt planområde. Avtaleutkastet for plan 0515.00 saman med plankart og føresegner kan ein og sjå i innbyggarservice Time rådhus.

Eventuelle merknader til avtaleutkastet må sendast Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller til post@time.kommune.no innan 25.09.2020, jfr. Plan- og bygningslova §17-4.

 

Utkast til utbyggingsavtale mellom Time kommune og Senteret Gamle Bryne Mek AS (PDF, 39 kB)
Godkjent plankart, plan 0515.00 (PDF, 646 kB)
Godkjente føresegner, plan 0515.00 (PDF, 222 kB)