Kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter 2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 14.12.21 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2022.

Endringane og nye prisar finn du nedanfor, eller du kan kontakta innbyggarservice i Time rådhus på telefon 51 77 60 00.

Her finn du oversikt over kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2022. (PDF, 2 MB)
Vedtak - Årsbudsjett 2022. (PDF, 957 kB)