Kommunal påskjønning - Kulturprestasjonar 2021

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2021.

Kommunal påskjønning kan bli gitt til einskildpersonar eller lag som har vunne offisielle Norgesmeisterskap, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL.

Påskjønninga gjeld junior, senior og veteran.

Me ber om at melding om namn, adresse og opplysning om prestasjon til Time kommune via elektronisk skjema innan 10. desember 2021.