Innspel til Regionalplan for vannforvaltning

Kom med innspel til Regionalplan for vannforvaltning 2022–2027 og delta på høyringsmøte 22. mars, kl. 12.00-14.00.

I Time kommune er både Håelva og Orrevassdraget prioriterte nedbørsfelt i planen. Planen beskriv mellom anna tiltak for å redusera forureining, betring av leveområde til laks og å hindra spreiing av framande artar langs vassdraget.

For meir info og påmelding til høyringsmøte sjå https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/regionalplan-for-vannforvaltning-2022-2027.2483.aspx