Høyring - utkast til delvis forbod mot fyrverkerioppskyting i Kvernaland sentrum og Stemmen

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Det er utarbeidd to forslag til forbodssoner i Kvernaland sentrum. Time kommune ber om høyringsinnspel på dei to forslaga til forbodssoner.

Høyringsfrist: 24. januar 2021.

Gje høyringsuttale

Les saksdokumenta