Høyring: revidert kommuneplan for Time kommune 2018-2030 - Arealdelen

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Det skal arrangerast følgjande folkemøte:

12. juni 2019: kl. 19.00 -21.00  Stad: Frøyland ungdomskule  (aulaen)

13. juni 2019: kl19.00 -21.00  Stad: Lye ungdomsskule (for både Lyefjell og Undheim).

Gi høyringsuttale

Les plandokumenta

Dokumenta kan du òg få ved å vende seg til Innbyggarservice på Time rådhus.

Merknader kan også sendast pr. post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.
 

Frist for å koma med uttale er 14.07.2019.