Høyring - planforslag Kommuneplan Time kommune, Arealdelen 2018-2030 - fase 2

Etter plan- og bygningslova §11-14 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyre i møte 15.12.2020 har vedtatt å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen – Fase 2

Grunna smittevernsituasjonen vert det ikkje arrangert folkemøte.

I dokumenta «Plantekst» og «Føresegner og retningslinjer» visast endringar i forhold til godkjent plan fase 1 (KS 17.12.2019)  med raud skrift.

Har du spørsmål om arbeidet med kommuneplanen kan du ta kontakt med rådgjevar Yvonne van Bentum, 468 48 305 eller via epost: yvonne.van.bentum@time.kommune.no.

Høyringsfrist:14.02.2021.

Les plandokumenta 

Gje uttale til kommuneplanen