Høyring: Plan 0516.00 Detaljregulering for bustader og næring i Trallfavegen 7, Bryne

Utval for lokal utvikling har i møte den 28.11.2019, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og til offentlieg ettersyn.

Planen legg til rette for nybygg med næring i 1. etasje (mot Trallfavegen), samt leilegheiter i 2.-7. etasje. Parkering vil vera i 1. etasje, mens det vil vera uteopphoadsareal på tak over 1. etasje. 

Les plandokumenta

 

Frist for å gi merknader er 24.02.2020.

Merknad kan gis digitalt ved sikker innsending, eller sendes til

Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til: post@time.kommune.no