Høyring - Plan 0515.00 Detaljregulering for tjenesteyting i Gamle Bryne Mek., Bryne

Lokal utvikling har i møte den 31.10.2019 gjort vedtak om å legga følgjande reguleringsplan ut på høyring og offentleg ettersyn.

Plan 0515.00 - Detaljregulering for tenesteyting i Gamle Bryne Mek., Bryne

Planen legg til rette for nytt lensmannskontor på Bryne. Kontora skal vera i eksisterande bygningar, men ein ny politigarasje skal byggjast delvis ut i Hulda Garborgs veg. Hulda Garborgs veg skal få ny utforming.

Les plandokumenta

 

Merknader

Merknad kan gis digitalt ved sikker innsending, eller sendes til

Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til: post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader til planen er 20.12.2019.