Høyring: Plan 0486.00 - Områdeplan for Brynehaugen aust, Bryne

Føremålet med områdeplan er å gje oppdaterte føringar for byggesaker. Planen legg i hovudsak opp til at eksisterande forhold opprettholdes. Eit område på 2 dekar er foreslått til fortetting.

Dersom du har merknader til områdeplan 0486.00 håper vi at du vil bruka sikker digital innsending, via hjemmesiden vår. Det er også mogleg å sende e-post til post@time.kommune.no eller brev til; Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Frist for merknader er: 18.10.2019

Dokumenta kan ein òg få ved å vende seg til Servicetorget på rådhuset. Merknader kan også sendast pr. post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

 

 

Vedlegg:

0486.00 Saksframlegg (PDF, 231 kB)

0486.00_0487.00 Planbeskrivelse (PDF, 13 MB)

0486.00 Plankart (PDF, 2 MB)

0486.00 Bestemmelser (PDF, 39 kB)

0486.00_0487.00 ROS-Analyse (PDF, 811 kB)

0486.00 Uttalelser og merknader (PDF, 2 MB)